சுழற்சிமுறை வெளியீடு , செந்தரவெளியீடு ஆகிய இரண்டுவகைலினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகளுக்குமிடையே வேறுபாடு யாது

17.4

பல்வேறு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகளின் வெளியீடுகளில்  சுழற்சிமுறை வெளியீடு என்றும் செந்தரவெளியீடுஎன்றும் இரண்டுவகைகளில் வெளியிடபடுகின்றன அவைகளுக்கிடையே என்னதான் வித்தியாசம் உள்ளதென அறிந்துகொள்ளுமுன் பொதுவாக லினக்ஸின் சுழற்சிமுறை வெளியீடு, செந்தரவெளியீடு  ஆகிய எதுவாக இருந்தாலும் அனைத்து லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகளின் வெளியீடும்  லினக்ஸ் கெர்னெல், ஜிஎன்யூ ஷெல் பயன்பாடுகள், எக்ஸ்ஆர்ஸ்எக்ஸ் சேவையாளர், ஜினோம்பணிமேடை சூழல், லிபர்ஆஃபிஸ் என்பன போன்ற  சேவைகள் ,பயன்பாடுகளின் மென்பொருட்களை ஒற்றையான ஒரேயொரு மூலகுறிமுறைகளுடன் ஒருங்கிணைத்து  மொழிமாற்றம் செய்து இவைகளனைத்தும் மிகச் சரியாக செயல்படுகின்றனவா என மிகக்கவணமாக சரிபார்த்து  கட்டுகளாக கட்டி லினக்ஸ் வெளியீடு என குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வெளியிடப்படுகின்றன என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க.

 முதலில் லினக்ஸின் செந்தரவெளியீட்டை பற்றி காண்போம்  பெரும்பாலான லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை வெளியீடுகள் செந்தரமாகவே வெளியிடபடுகின்றன உதாரணமாக உபுண்டு இயக்கமுறைமையை எடுத்துகொள்வோம்  இதனுடைய செந்தரவெளியீட்டை புள்ளிவெளியீடு அல்லது நிலையான வெளியீடுஎன அழைக்கபடுகின்றது உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையானது ஒவ்வொரு ஆறுமாதத்திற்கு ஒருமுறை வெளியிடபட்டு வருகின்றன.  ஒவ்வொரு ஆறுமாதத்தின் போதும் சமீபத்திய  லினக்ஸ் கெர்னெல், ஜிஎன்யூ ஷெல் பயன்பாடுகள், எக்ஸ்ஆர்ஸ்எக்ஸ் சேவையாளர், ஜினோம்பணிமேடை சூழல், லிபர்ஆஃபிஸ் என்பன போன்ற  சேவைகள் ,பயன்பாடுகளின் மென்பொருட்களை  நிகழ்நிலைபடுத்தி உபுண்டுக்கு ஏற்றவாறு சரிசெய்து இவைகள் அனைத்தும் மிகச்சரியாக செயல்படுகி்ன்றனவா என ஆறுமாதகாலத்திற்கு பரிசோதித்து அவைகளை குறிப்பிட்ட நிலையில் அப்படியே மாறுதல் செய்யமுடியாதவாறு நிலைநிறுத்தி ( frozen in time)  கட்டுகளாக கட்டி அதன்பின் புதியபதிப்பெண்ணுடன்  வெளியிடபடுகின்றது . இடையில் புதிய பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் ஏதேனும் வெளியிடப்பட்டால் ஆறுமாதம் காத்திருந்து  உபுண்டுவின் அடுத்த வெளியீட்டில் சேர்த்து  வெளியிடபடுகின்றன

 லினக்ஸின் சுழற்சிமுறை வெளியீட்டில் சேவைகள் ,பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றின் மென்பொருட்களை ஒற்றையான ஒரேயொரு மூலகுறிமுறைகளுடன் ஒருங்கிணைத்து  மொழிமாற்றம் செய்து இவைகளனைத்தும் மிகச் சரியாக செயல்படுகின்றனவா என மிகக்கவணமாக சரிபார்த்து அவ்வப்போது நிகழ்நிலைபடுத்து படுகின்றன ஆனால் அவைகளை குறிப்பிட்ட நிலையில் அப்படியே மாறுதல் செய்யமுடியாதவாறு நிலைநிறுத்துவதில்லை ( is not frozen in time) .   ஆர்ச் லின்கஸ் இந்த வகையில் வெளியிடபடுகின்றது  இந்த வகையில் புதிய மென்பொருட்கள் அல்லது ஏற்கனவேஉள்ள பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் அவ்வப்போது நிகழ்நிலை படுத்தபட்டு வெளியிடபட்டால் அவை உடனுக்குடன் புதிய லினக்ஸ் வெளியீடுகளிலும் சேர்க்கப்பட்டு கிடைக்கின்றன. இவ்விரண்டில் அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ற வெளியீட்டை பயன்படுத்தி கொள்க.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: