பொதுபயன்பாட்டு உள்வெளியீடு (General Purpose Inpt/Output(GPIO))இயக்கியின் பயன்

2

பொதுபயன்பாட்டு உள்வெளியீடு (General Purpose Inpt/Output(GPIO))இயக்கியானது எந்தவொரு கணியுடனும் இணைந்துள்ள வன்பொருட்களை அல்லது சாதனங்களை அதனுடைய இயக்கமுறைமை வாயிலாக செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு இடைநிலை தொடர்பாளராக செயல்படுகின்றது . இது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என தெரிந்துகொள்வதற்கு சிமொழி, Rashperi Pi பலகை,BCM2835-ARM சாதனங்களின் தரவுதாள், Jumber, SD அட்டை ஆகியன தேவையானவையாகும்

ஏதேனும் ஒரு இயக்கியை insmode நிலையில் உள்ளிணைத்திடும்போது இயக்கமுறைமையுடன் இது ஒரு இயக்கியின் தளமாக பதிவுசெய்யபடுகின்றது. சாதனத்தின் தளமும் இதே இயக்கியில் பதிவுசெய்யபடுகின்றது

பின்னர் இந்த இயக்கியின் probeஎன்பது செயல்படுவதற்காக அழைக்கபடுகின்றது முதலில் இந்த பதிவுசெய்யபட்ட சாதனத்தின் பெயரும் நம்முடைய இயக்கியின் தளபெயரும்(bcm-gpio) பொருத்தமாக உள்ளதாவென சரிபார்க்கின்றது இதனை செயல்படுத்திடும் பயன்பாட்டிற்கும் இந்த இயக்கிக்கும் இடையே தொடர்பு பாளமாக (ioct) என்பது செயல்படுகின்றது. நம்முடைய பயன்பாடு இந்த சாதனத்திற்கான கட்டளையை செயல்படுமாறு (ioct) ஐ அழைத்திடும்போதும் குறிப்பிட்ட சாதனத்திற்கு அந்த கட்டளையை அனுப்பி வைக்கின்றது. உடன் குறிப்பிட்ட செயல் நடைபெறுகின்றது வெளியீட்டு செயல் மட்டும் நம்முடைய கண்ணிற்கு புலப்படும் மற்ற செயல்கள் நம்முடைய கண்ணிற்கு புலப்படாமல் செயல்படுத்துகின்றது   BCM2835-ARM எனும் தரவுதாளானது இந்த இயக்கியில் கட்டளைகளை பெறுவது சாதனத்தில் செயல்படுத்துவது ஆகிய இரட்டை செயலை செயல்படுத்துகின்றது. இந்த சாதனத்தின் virtual addressing, physical addressing ,system bu addressing ஆகிய மூன்றுவகை நிலையில் நம்முடைய கணினியின் இயக்கமுறைமைக்குள் பதிவுசெய்யபடுகின்றது . இந்த தரவுதாளின் பக்கம் 6 இல் இவைபற்றிய முழுவிரங்களை அறிந்துகொள்ளலாம்.

probeஎனும் செயலியில் செயல்படுத்தபடும் macro_io_address என்பதை பற்றிய விவரங்களை தரவுதாளின் பக்கம் 5 இற்கு செல்க   ஒரு GPIO கட்டுபாட்டு பயன்பாடானது கூடுதலாக ioct அழைப்புடன் கூடிய சாதாரண சி மொழியல் எழுதபட்ட கட்டளை வரியாகும் . இந்த அழைப்பு பயன்பாட்டு அடுக்கிலிருந்து இயக்கியின் அடுக்கிற்கு குறிபபிட்ட கட்டளை வாயிலாக தரவுகள் கடத்துகின்றது   இதுபற்றிய மேலும் விவரம் அறிய இதே தரவுதாளின் பக்கம் 69 இற்கு செல்க . Cross compilation ,Local compilation ஆகிய இருவழிகளில்   GPIO சாதனங்களின் இயக்கி இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்படுகின்றது. இதற்கான படிமுறைகளை

http://stackoverflow.com/questions/20167411/how-to-compile-a-kernel-module-for-rashpberry-pi/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு சென்று அறிந்துகொள்க

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: