குறிமுறை செந்தரத்தை பராமரித்திட PHPCodeSniffer எனும் திறமூல மென்பொருள்

PHP என்பது இணைய சேவையாளரை உருவாக்கிடும் நிரல்தொடர்மொழிகளில் மிகமுதன்மையானதாக விளங்குகின்றது. இதனுடைய எளிமையும் இதிலுள்ள ஏராளமான செயலிகளின் வாயிலாகவும் இது மிகபிரபலமானதாக விளங்குகின்றது. Facebook,Wikipedia, என்பன போன்ற மிகச்சாதாரணமானது முதல் மிகப்பெரியது வரையான இணையமும் இணைய பயன்பாடுகளும் ஒரு பிரிக்கமுடியாததொரு அங்கமாக தற்போதைய நம்முடைய அன்றாட செயல்களில் இவைகள் விளங்குவதால், இவைகளை உருவாக்கி செயல்படுத்துவதற்கு இந்த PHP என்பது மிகமுக்கியமானதொரு கருவியாக விளங்குகின்றது. இவ்வாறான வரம்பற்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான PHP இன் குறிமுறைகள் செந்தரமாக இருக்கவேண்டும் ஏனெனில் இந்த குறிமுறைகள் தனிப்பட்ட தொரு நபர் தனியாகஇல்லாமல் குழுவான நபர்கள் ஒன்றுசேர்ந்துதான் உருவாக்குகின்றனர். பல்வேறு நிலையின் அனுபவமுள்ள பல்வேறு நபர்களும் ஒன்றுசேர்ந்து குழுவாக இந்த குறிமுறைகளை உருவாக்குகின்றனர். இவ்வாறு உருவாக்கிய குறிமுறைகளை அதன்பின்னர் அதிலுள்ள பிழைகளை களைந்து சரியாக செயல்படுகின்றதாவென சரிபாரித்தல் குறிமுறைகளை மேம்படுத்துதல் போன்ற செயல்கள் கடினமானதாக மாறிவிடுகின்றது ஒரு குழுவில் புதிய உறுப்பினர்கூட எளிதாக குறைந்த செலவில் குறிமுறை எழுதிடும் திறன் பெறமுடியும் என்பனபோன்ற காரணங்களினால் குறிமுறை செந்தரமாக இருக்கவேண்டியுள்ளது இவ்வாறான குறிமுறை செந்தரத்தை பராமரித்திடPHPCodeSniffer என்பது விளங்குகின்றது இதனுடைய PHPCodeSniffer 1.5.2 எனும் சமீபத்திய பதிப்பை இதற்காக நம்முடைய கணினியில் நிறுவி பயன்படுத்தி கொள்க நம்மால் உருவாக்கபடும் அனைத்துவகையான இணைய பயன்பாடுகளுக்கான குறிமுறைகள் செந்தரமாக உள்ளனவா என இதனை கொண்டு சரிபார்த்து சரியாக இருந்தால் மட்டும் நம்முடைய குறிமுறைகளை வெளியிட இது பயன்படுகின்றது இதனை பற்றி மேலும் அறிந்தகொள்ளவும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும் http://peer.php.net/package/PHP_CodeSniffer/docs/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: