அக்சஸ் 2007-36 – ஒரு உரைபெட்டிக்கு விட்டுவிட்டு ஒளிறும் Labelஐ உருவாக்குதல்

  ஒரு படிவத்தில் உள்ள உரைபெட்டியின் Labelஇக்கு நாம் விரும்பும் வண்ணத்தை சேர்க்கலாம் அவ்வாறு புதிய வண்ணத்தை அந்த Labelஇற்கு சேர்த்திடும்போது அதனை விட்டுவிட்டு ஒளிறும்படி செய்யமுடியும் அதன்மூலம் பார்வையாளரின் கவணத்தை குறிப்பிட்ட உரைபெட்டியின் மீது திரும்பும்படி செய்யலாம். ஓரு படிவத்தில் தேவையான தரவுகளை உள்ளீடுசெய்யும்பொது குறிப்பிட்ட உரைபெட்டியில் உள்ளீடுசெய்யும். மிகசிக்கலான தரவுகளின்மீது உள்ளீடுசெய்பவரின் கவணத்தை ஈர்ப்பதற்கு இந்த வழிமுறை பேருதவியாக அமைகின்றது.. இதற்காக படிவத்தினுடைய Timer என்ற நிகழ்வு பயன்படுகின்றது.இதனை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என பின்வரும்வழிமுறைகள் கூறுகின்றன.

  1. முதலில் Start => All Programs => MsOffice=> Ms Access2007 என்றவாறு செயற்படுத்தி எம்எஸ்அக்சஸ்2007 ஐ இயக்கவும்.
  2. உடன் தோன்றிடும் ஆள Ms Access2007 என்ற சாளரத் திரையில் நாம் படிவம்உருவாக்கிட விரும்பும் கோப்பினை திறந்துகொள்க.
  3. பின்னர்அதில் ஒரு புதிய படிவத்தினை வடிவமைப்பு நிலையில் திறந்து வைத்திடுக.
  4. அதன்பின்னர்வடிவமைப்பு (Design)தாவிபட்டியின் திரையில் கட்டுப்பாட்டு (Control)குபுவில் உள்ள Text Box Control Control என்ற ஐகானை தெரிவுசெய்து இருமுறைசொடுக்குக.

5. பின்னர்சுட்டியை இந்த படிவத்தில் ஏதெனும் ஒருஇடத்தில் வைத்து சொடுக்கி ஒரு உரைபெட்டியை உருவாக்குக.

  1. அதன் பின்னர்இந்த உரைபெட்டியின் லெபிள் என்ற தலைப்பு பகுதியில் சுட்டியை வைத்து இருமுறை சொடுக்குக.உடன் விரியும் இந்த உரைபெட்டியினுடைய Labelஇன் பண்பியல்பு பெட்டியில் உள்ள Allஎன்ற தாவிபட்டியின்கீழ்இருக்கும் Name என்றபகுதியில் lblMyLabel என்றும் Caption என்றபகுதியில் இந்த Label இற்கு Blinker என்றவாறும் ஒருபெயரை தட்டச்சு செய்து இந்த பண்பியல்பு பெட்டியை மூடிவிடுக.
  2. பின்னர்இந்த படிவத்தினுடைய பண்பியல்பு பெட்டியை திறந்துகொள்க. அதில் Event என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
  3. அதன்பின்னர்இந்த Event எனும் தாவியின் திரையில் உள்ள Timer Interval என்ற பெட்டியில் 500 என தட்டச்சுசெய்க .இந்த மதிப்புதான் படிவத்தில் உள்ள Label இன் ஒளிறும் நேரத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றது.

9 .பின்னர்இந்த Event தாவிபட்டியின்திரையில் உள்ள On Timer evenஎன்பதற்கருகில் இருக்கும்Ellipse என்ற முப்புள்ளியை சொடுக்குக.

  1. உடன் தோன்றும் குறுக்குவழிபட்டியலில் உள்ள Code builder என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
  2. அதன் பின்னர்தோன்றிடும் விபிஎடிட்டர் எனும் சாளரத்தில் பின்வரும் குறிமுறைகளை தவறில்லாமல் உள்ளீடுசெய்து சேமித்து கொள்க.

நிரல் தொடர் 36-1

With lblMyLabel

.ForeColor = (llf(.ForeColor = 0, 255, 0))

End With

End Sub

2.பின்னர்இந்த படிவத்தை படிவக்காட்சிநிலையில் திறந்திடுக உடன் படம்-36-1 இல் உள்ளவாறு உரைபெட்டியின் Label ஆனது விட்டுவிட்டு திரையில் மின்னுவதை காணலாம்.

 36.1

படம்-36-1

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: