லிபர் ஆஃபிஸ் 4. தொடர்-3

  லிபர் ஆஃபிஸின் அனைத்து பயன்பாடுகளிலும் பொதுவாக Options.எனும் கட்டளை செயல்படுத்த படுகின்றது இதனை செயற்படுத்திட அனைத்து பயன்பாடுகளின் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையிலுள்ள கட்டளைகளுள் Tools => Options=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்துக உடன் Options-LibreOffice-என்ற உரையாடல் பெட்டி இரு பலகங்களாக பிரிந்து திரையில் தோன்றிடும் அதன் இடதுபுற பலகத்தில் (+) என்ற குறிகளுடன் பல்வேறு கட்டளைகள் பட்டியலாக தோன்றிடும் அதில் ஏதேனும் ஒன்றினுடைய + என்ற குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் (+) என்ற குறியானது (-) என்ற குறியாக மாறி அதனுடைய துனை கட்டளைகள் கீழிறங்கு பட்டியலாக விரியும் அதனுோடு கூடவே தொடர்புடைய பக்கத்தின் பல்வேறு வாய்ப்புகள் இதே பலகத்தின் வலதுபுறபலகத்தில் விரியும் இவ்வாறு கீழிறங்கு பட்டியலாக விரியும் துனை கட்டளைகள் ஒருசில பொதுவானவையாகவும் வேறுசில அந்தந்த பயன்பாடுகளுக்கேயுரியவையாகவும் இருக்கும்

3.1

3.1

   நாம் மற்ற நிறுவனங்களுக்கு கடிதங்களை அறிக்கைகளை அனுப்பிடும்போது நம்முடைய நிறுவனத்தின் படத்துடன்(Logo) அனுப்பினால் பெறுபவர் தன்னால் பெறப்பட்ட குறிப்பிட்ட கடிதம் அல்லது அறிக்கையானது குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தினுடையது என பார்த்தவுடன் தெரிந்துகொள்ள ஏதுவாக இருக்கும் வகையில் மாதிரிபடிமம் (template)பயன்படுகின்றது இந்த மாதிரிபடிமத்தின் (template) உள்ளடக்கங்களாக ஒரு நிறுவனத்தின் படம் மட்டுமல்லாது(Logo) உரை, வரைபடம் ,பயனாளர் குறிப்பிடும் தகவல்கள், கருவிபட்டை பட்டியல் ,இயல்பு நிலையில் அச்சிடும் பொறியுடன் இணைப்பு என்பன போன்றவை இருக்கும். இந்த மாதிரி படிமத்தினை text, spreadsheet, drawing, presentation என்றவாறு அந்தந்த பயன்பாட்டின் வகைக்கு ஏற்றவாறு உருவாக்கி குறிப்பிட்ட பயன்பாடு இயங்க துவங்கிடும்போது திரையில் இயல்புநிலையில் தோன்றிடுமாறு அமைத்து கொள்ளலாம். அதற்காக இப்பயன்பாடுகளின் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையிலுள்ள கட்டளைகளுள் File => Save As Template => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்துக அல்லது விசைப்பலகையிலுள்ளCtrl + S. ஆகிய விசைகளை அழுத்துவதன் மூலம் சேமித்து கொள்ளமுடியும். மேலும் இப்பயன்பாடுகளின் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையிலுள்ள கட்டளைகளுள் File => Wizards=> [type of template required]=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்துக உடன் திரையில்தோன்றிடும் வழிகாட்டி கூறுகின்றவாறு பின்பற்றி புதிய மாதிரி படிமத்தினை உருவாக்கிகொள்ளமுடியும்

 3.2

3.2

ஒரு ஆவணத்தின் குறிப்பிட்ட பக்கத்திலுள்ள உரை , அதன் வடிவமைப்பு ,ஒட்டுமொத்த தோற்றம் போன்றவை எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என அமைப்பதையே பாவணை(style) என குறிப்பிடுவர் இதில் பக்கங்களின் வடிவமைப்பிற்கு உதவிடPage styles என்பதையும், பத்திகளுக்காக Paragraph styles என்பதையும், சுற்றெல்லை வடிவமைப்பிற்காக Frame stylesஎன்பதையும், கருத்துருக்களின் வகைகளை குறிப்பிட Numbering styles என்பதையும், எழுத்துருவிற்காக Cell styles என்பதையும், வரைபடங்களுக்காகGraphics styles என்பதையும் , படவில்லை காட்சிகளுக்காக Presentation stylesஎன்பதையும் லிபர் ஆஃபிஸில் பாவணைகளாக ஆதரிக்கபடுகின்றது

இதனை செயற்படுத்திட இப்பயன்பாடுகளின் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையிலுள்ள கட்டளைகளுள்Format =>Styles and Formatting=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்துக அல்லது விசைப்பலகையிலுள்ளF11. என்றவாறு விசையை அழுத்துக உடன் Styles and Formattingஎன்ற உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும் அதில் தேவையானவாறு வாய்ப்புகளை அல்லது கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்தி அமைத்து கொள்க.

3.3

3.3

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: