லைஃப்ரே (liferay) எனும் இணையபக்கத்தை கட்டமைப்பதற்கான திறமூலகருவி

ஒரு பயன்பாடு அல்லது பயன்பாட்டு தொகுதியானது இணைய பக்கங்களின் உள்ளடக்கங்களை நிருவகிக்க பயன்படுவதையே உள்ளடக்க மேலாண்மை அல்லது இணைய பக்கங்களின் மேலாண்மையாகும் திறமையை வெளிபடுத்திட தேவையான தொழில்நுட்பம் நிறைந்த இணைய தளங்களை போதிய அனுபவம் இல்லாதவர்கள் கூட நிருவகிக்கவும் ஒத்திசைவு செய்திடவும் உள்ளடக்கங்களை நிருவகிக்கவும் இது உதவுகின்றது. இது இணையத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வரைகலை,வரிசை படுத்துதலும் தேடுதலும்,சுழற்சி அடிப்படையிலான அனுகுதல், வரைகலை பணித்தொடர்,எண்ம நிலை மேலாண்மை,எங்கேயிருந்தும் அனுகுதல்,விரிவாக்கம், உள்ளடக்கங்களை மறு பயன்பாடு செய்தல்,பயனாளர் குறிப்பிடும் வகையில் சந்தைபடுத்துதல் என்பன போன்ற பல்வேறு பணிகளை உள்ளடக்கியதாகும் . திட்டஆவணங்களையும் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களையும் மீட்டாக்கம் செய்தல், ஆவணங்களை திறனுடன் தேக்கிவைத்தல் ஆகிய தொகுதியானபதிவையும் சேவைக்கான தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்காக பயன்படுத்திகொள்கின்றது. நிறுவனத்தின் உள்ளடக்க மேலாண்மை, இணையஉள்ளடக்கமேலாண்மை,வலைவாசல் உள்ளடக்க மேலாண்மை ஆவண மேலாண்மை எண்ம மேலாண்மை ஆகியன இந்த உள்ளடக்க மேலாண்மைக்கு சிறந்த எடுத்துகாட்டுகளாகும்.

லைஃப்ரே (liferay) என்பது இணைய பக்கங்களை உருவாக்குவதிலும் ஜிஎன்யூலெஸ்ஸர் அனுமதி, வியாபார அனுமதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஜாவா மொழியில் இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதிலும் சிறந்த நிறுவன வலைவாசலாக திகழ்கின்றது . வலைவாசலுக்கு தேவையான உறுப்புகளை ஒருங்கிணைத்து கட்டுவதிலும் இணைய பக்கங்களை மேம்படுத்துவதிலும் தேவையானபொதுவான வசதிகளை உள்ளடக்கங்களாக கொண்டதொரு இணைய தளமாகவும் இது விளங்குகின்றது இதனை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு நிருவாகியாகவோ வழக்கமான பயனாளாராகவோ எளிதாக தரவுதள மேலாண்மை செய்வதற்கான திறனை வழங்குகின்றது. ஒரு கல்லூரியின் இணைய பக்கங்களில் அதன் நிருவாகி, பேராசாரியர்கள் ,மாணவர்கள் என அவரவர்கள் தத்தமது தேவைக்காக வெவ்வேறு பகுதியை ஒரே இணைய பக்கத்தை அனுகி இடைமுகம் செய்து செயல்படுத்தி கொள்வதை இதற்கு உதாரணமாக கொள்ளலாம். சுயசேவை வலைவாசலாகவும் இயக்கநேரஇணையபக்கமாகவும் மைக்ரோசாப்ட் அலுவலக பயன்பாட்டுடன் ஒத்தியங்கும் உள்ளடக்க ஆவணமேலாண்மையாகவும் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு செய்துகொள்வதாகவும், சுட்டிகாட்டுதல் அனுகுதல் மேலாண்மை செய்வதற்கும் ,சமூக வலைதள பயன்பாடாகவும் பயன்பாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் ஒரேமாதிரியான ஆவணங்களின் தொகுதியாகவும் வாடிக்கையாளர்களின் இணையபக்கங்களின் பணிஇடத்தை உருவாக்குவதற்கான எந்தவொரு தரவுகளையும் பிரதிபலித்தலுக்கும் கையாளுவதற்குமான வெளியீடாகவும் உள்ளூர் வலைபின்னலாகவும் ஒத்திசைவுசெய்துகொள்ளும் இணைய தளமாகவும் குழுவான இணையபக்கங்களாகவும் இது விளங்குகின்றது இது உரை பதிப்பானாகவும்,இணைய பக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான மறுபயன்பாட்டு மாதிரி பலகமாகவும் பயனாளரின் பணித்தொகுதியை இயக்குவதற்கும் ஒப்புதல் வழங்கிடவும் நேரடியாக இணைய பக்கங்களை பதிப்பித்தல் செய்வதற்கான திட்டமிடவும் ஆவணங்களை உருமாற்றம் செய்திடவும் பலஇணைய தளங்களை தேடிடுதல் பலமொழிகளில்தேடிடுதல் ஆகியவைகளை ஆதரிப்பதிலும் இயக்கநேர குறிச்சொற்களை நிருவகிப்பதிலும் சிறந்து விளங்குகின்றது இதனை பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள http://www.liferay.com/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

1.2.1

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: